Odmrażanie usług medycznych

Od dnia 28 kwietnia b.r. wznowiliśmy pracę Laboratorium Analitycznego – można już wykonywać zlecone badania refundowane oraz badania odpłatne. Obowiązują jednak zasady wzmożonej ostrożności higienicznej – pacjenci są wpuszczani pojedynczo
(w maseczkach i rękawiczkach) i kwalifikowani do badań po wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu zdrowia i styczności z potencjalnym źródłem zakażenia. Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 13 492 59 98.

Wznowiliśmy także działalność Poradni Specjalistycznych, Rehabilitacji oraz Stomatologii. Prosimy oczekiwać na kontakt naszego personelu. Pacjenci będą zapraszani w kolejności jaka obowiązywała przed przerwą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Nie zmieniają się zasady przyjęć w POZ, czyli w Poradniach Lekarza Rodzinnego
dla dorosłych i dla dzieci dotyczące zachorowań, przedłużania leków itp.

Zasady jak poniżej.  
Jedynym wyjątkiem w Poradni POZ dla Dzieci jest wznowienie szczepień wg ścisłych procedur sanitarnych – wyłącznie po ustaleniu terminu przez personel
tejże poradni

Koronawirus – zalecenia dla pacjentów

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

Rejestracja pacjentów wyłącznie telefoniczna
Pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni
W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę    do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni
Nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie
• Laboratorium Analityczne wykonuje wyłącznie badania zlecone w trybie „PILNE” lub „CITO„. 
W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,  szkoły należy wypełnić wniosek ze strony ZUS
zaświadczenia nie wystawia lekarz !
Nie wystawia się także zwolnienia lekarskiego w związku z obowiązkiem
poddania się kwarantannie, wówczas podstawą do zasiłku jest decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Celem ograniczenia ryzyka zakażeń w grupie niemowląt, dzieci, a także młodzieży i osób dorosłych zaleca się zawieszenie wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach POZ, w tym szczepień ochronnych, badań bilansowych i patronażowych.
Zalecenie dotyczące zawieszenia szczepień ochronnych nie wynika z przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, lecz ma na celu ograniczenie bezpośrednich, zbędnych w okresie pandemii, kontaktów i spotkań sprzyjających szerzeniu się choroby.
Pamiętajmy, że dzieci mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, a jednocześnie być źródłem zakażenia dla osób dorosłych, dla których ono może być śmiertelne.
Drodzy Rodzice, pozostawcie dzieci w domu, z dala od potencjalnych zagrożeń, do czasu odwołania niniejszego zalecenia!

Płatności kartami

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy możliwość płacenia  przy pomocy kart płatniczych za wszystkie usługi odpłatne wykonywane w naszej Przychodni – konsultacje, badania, szczepienia itd. Akceptowane są wszystkie dostępne karty płatnicze i kredytowe,także płatności zbliżeniowe oraz płatności telefonem. Terminale znajdują się w rejestracji Przychodni oraz Laboratorium Analitycznym.
Analogicznie, płatności kartami przyjmowane są także w Aptece.

VIVA Sp. z o.o. – Placówką Sieci Medycznej Medicover

Informujemy z radością, że nasza firma została włączona do Sieci Medycznej Medicover. Wszyscy pacjenci objęci tym ubezpieczeniem mogą korzystać z usług lekarza rodzinnego w naszych ośrodkach zdrowia w Dukli, Iwli, Równem i Jaśliskach. Konsultacje specjalistyczne, badania medycyny pracy, badania laboratoryjne i USG wykonujemy w Przychodni w Dukli, zaś zabiegi rehabilitacyjne w Gabinecie Rehabilitacji w Równem. Serdecznie zapraszamy.

Ważniejsze jest bycie ludzkim, a nie ważnym… (Will Rogers)

Z dużym zadowoleniem informujemy, że Pani Olga Lorenc – Lekarz Dentysta zatrudniona w Gabinecie Stomatologicznym w Jaśliskach została laureatką I miejsca w kategorii LEKARZ DENTYSTA w plebiscycie ESKULAP 2017.
8 lutego w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste  rozstrzygnięcie tegorocznej 17 edycji Plebiscytu.
Pani Doktor w naszym gabinecie pracuje od kilku miesięcy. Została laureatką Plebiscytu głosami pacjentów SPG ZOZ Miejsce Piastowe. Pacjenci oddali głosy, aby uszanować wiedzę i fachowość Pani Doktor oraz okazali wdzięczność za szacunek, zaangażowanie i zrozumienie ich potrzeb.
W imieniu Zarządu NZOZ Viva Sp. z o.o  w Dukli serdecznie Pani Doktor gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

„CZERWONY” PACJENT W EWUŚ

– czyli kiedy wygasa prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ

Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego np.:

  • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę);
  • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Czytaj więcej

Poradnia DIABETOLOGICZNA

W związku z problematycznym dostępem do poradni specjalistycznych uruchamiamy dla państwa Poradnię Diabetologiczną (Cukrzycową) w naszej macierzystej jednostce, przy ul. Słowackiej 11 w Dukli.
Poradnia będzie czynna jeden raz w miesiącu, w sobotę. Pierwsze konsultacje 9 kwietnia. Szczegóły

NZOZ VIVA LAUREATEM GODŁA „PRZYCHODNIA ROKU 2014”

Z radością informujemy, że nasza firma została, jako jedna z czterech w kraju, laureatem godła promocyjnego „Przychodnia 2014” Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się  w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Certyfikat nadawany przez Kapitułę Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności firmy oraz wysokiej jakości świadczonych usług.

E-REJESTRACJA

W trosce o wygodę naszych pacjentów uruchomiliśmy Internetowy System Rejestracji do lekarzy rodzinnych. Na chwilę obecną funkcjonuje w Ośrodku Zdrowia w Równem. Na jego przykładzie będziemy monitorować zainteresowanie i wykorzystanie systemu oraz wprowadzać go także w innych lokalizacjach.
Aby móc z niego korzystać należy zgłosić się do rejestracji z dowodem osobistym, numerem telefonu i adresem mailowym. Zostanie wtedy uaktywniony dostęp do systemu e-Rejestracji dla danego pacjenta i wygenerowane dla niego unikalne hasło. System pozwala na rejestrację w najbliższych kilku dniach na jedną z udostępnionych godzin.
Zapraszamy do korzystania z przygotowanych dla Państwa udogodnień.