Odmrażanie usług medycznych

Od dnia 28 kwietnia b.r. wznowiliśmy pracę Laboratorium Analitycznego – można już wykonywać zlecone badania refundowane oraz badania odpłatne. Obowiązują jednak zasady wzmożonej ostrożności higienicznej – pacjenci są wpuszczani pojedynczo
(w maseczkach i rękawiczkach) i kwalifikowani do badań po wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu zdrowia i styczności z potencjalnym źródłem zakażenia. Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 13 492 59 98.

Wznowiliśmy także działalność Poradni Specjalistycznych, Rehabilitacji oraz Stomatologii. Prosimy oczekiwać na kontakt naszego personelu. Pacjenci będą zapraszani w kolejności jaka obowiązywała przed przerwą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Nie zmieniają się zasady przyjęć w POZ, czyli w Poradniach Lekarza Rodzinnego
dla dorosłych i dla dzieci dotyczące zachorowań, przedłużania leków itp.

Zasady jak poniżej.  
Jedynym wyjątkiem w Poradni POZ dla Dzieci jest wznowienie szczepień wg ścisłych procedur sanitarnych – wyłącznie po ustaleniu terminu przez personel
tejże poradni

Koronawirus – zalecenia dla pacjentów

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

Rejestracja pacjentów wyłącznie telefoniczna
Pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni
W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę    do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni
Nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie
• Laboratorium Analityczne wykonuje wyłącznie badania zlecone w trybie „PILNE” lub „CITO„. 
W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,  szkoły należy wypełnić wniosek ze strony ZUS
zaświadczenia nie wystawia lekarz !
Nie wystawia się także zwolnienia lekarskiego w związku z obowiązkiem
poddania się kwarantannie, wówczas podstawą do zasiłku jest decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Celem ograniczenia ryzyka zakażeń w grupie niemowląt, dzieci, a także młodzieży i osób dorosłych zaleca się zawieszenie wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach POZ, w tym szczepień ochronnych, badań bilansowych i patronażowych.
Zalecenie dotyczące zawieszenia szczepień ochronnych nie wynika z przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, lecz ma na celu ograniczenie bezpośrednich, zbędnych w okresie pandemii, kontaktów i spotkań sprzyjających szerzeniu się choroby.
Pamiętajmy, że dzieci mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, a jednocześnie być źródłem zakażenia dla osób dorosłych, dla których ono może być śmiertelne.
Drodzy Rodzice, pozostawcie dzieci w domu, z dala od potencjalnych zagrożeń, do czasu odwołania niniejszego zalecenia!