Odmrażanie usług medycznych

Od dnia 28 kwietnia b.r. wznowiliśmy pracę Laboratorium Analitycznego – można już wykonywać zlecone badania refundowane oraz badania odpłatne. Obowiązują jednak zasady wzmożonej ostrożności higienicznej – pacjenci są wpuszczani pojedynczo
(w maseczkach i rękawiczkach) i kwalifikowani do badań po wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu zdrowia i styczności z potencjalnym źródłem zakażenia. Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 13 492 59 98.

Wznowiliśmy także działalność Poradni Specjalistycznych, Rehabilitacji oraz Stomatologii. Prosimy oczekiwać na kontakt naszego personelu. Pacjenci będą zapraszani w kolejności jaka obowiązywała przed przerwą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Nie zmieniają się zasady przyjęć w POZ, czyli w Poradniach Lekarza Rodzinnego
dla dorosłych i dla dzieci dotyczące zachorowań, przedłużania leków itp.

Zasady jak poniżej.  
Jedynym wyjątkiem w Poradni POZ dla Dzieci jest wznowienie szczepień wg ścisłych procedur sanitarnych – wyłącznie po ustaleniu terminu przez personel
tejże poradni