Przyszłość Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Dukli

W dniu 30 grudnia 2021 r. z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Pelczara odbyło się spotkanie w sprawie zaprzestania udzielania świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Dukli, które świadczyliśmy jako podwykonawca Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie od 2013 r.
W spotkaniu uczestniczyli: poseł Piotr Babinetz, radna wojewódzka Joanna Bril, starosta krośnieński – Jan Pelczar, wicestarosta – Andrzej Guzik, burmistrz Gminy Dukla – Andrzej Bytnar, wójtowie Gminy Jaśliska – Adam Dańczak i Gminy Chorkówka – Grzegorz Węgrzynowski, przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala z dyrektorem Piotrem Czerwińskim oraz Zarząd Spółki VIVA wraz z lekarzami dyżurującymi – Małgorzatą Sebastianką i Władysławem Pudło.
Jesteśmy wdzięczni za podkreślanie przez wszystkich potrzeby istnienia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Dukli i pozytywną ocenę dotychczasowego jej funkcjonowania. Szczególne słowa uznania kierujemy dla panów starosty Jana Pelczara i wicestarosty Andrzeja Guzika za osobiste zaangażowanie i zorganizowanie spotkania.

Zarząd VIVA Sp. z o.o. w Dukli