Laboratorium analityczne

1


Przychodnia w Dukli, ul. Słowacka 11
tel. 13 492 59 98

Personel:
mgr Agnieszka Zywar – diagnosta laboratoryjny
Marzena Kałwik – technik analityki medycznej


Badania laboratoryjne, ultrasonograficzne oraz zdjęcia rtg wykonywane są bezpłatnie dla pacjentów NZOZ VIVA w sytuacjach koniecznych do potwierdzenia diagnozy (zakres badań wykonywanych bezpłatnie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej określają odrębne przepisy). Wszystkie poniższe badania można wykonać także za odpłatnością, j.n.:

Pakiety badań

Pakiet przedszkolaka: morfologia, rozmaz mikroskopowy, cukier, żelazo, mocz og., kał na pasożyty – 45 zł (oszczędność 8,50 zł)
Pakiet nastolatka: morfologia, mocz og., cukier, cholesterol całkowity, transaminazy wątrobowe, TSH – 50 zł
(oszczędność 8.50 zł)
Pakiet nastolatki: morfologia, mocz og., cukier, cholesterol całk., żelazo, transaminazy wątrobowe, TSH – 57 zł
(oszczędność 9,50 zł)
Pakiet
40-latka:
morfologia, mocz og., OB., cukier, cholesterol całk., cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy – 55 zł (oszczędność 9,50- zł)
Pakiet seniora: morfologia, mocz og., OB., cukier, cholesterol całk., cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, kreatynina, transaminazy wątrobowe, kał na krew utajoną – 85 zł
(oszczędność 18,50- zł)

Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

HEMATOLOGIA 

OB. →  7,00
Morfologia → 9,50
Retikulocyty → 8,00
Rozmaz mikroskopowy → 7,00

ANALITYKA OGÓLNA

Mocz – ogólny → 8,00
Amylaza mocz → 8,00
Albumina mocz → 15,00
Fosfor w moczu → 6,00
Białkomocz dobowy → 8,00
Wapń w zbiórce dobowej → 7,00
Kał – krew utajona → 17,00
Kał – pasożyty → 12,00
Kał – Helicobacter antygen → 20,00
Kał – pasożyty (Lab. Medyk) → 20,00
Kał – resztki pokarmowe → 18,00
Kał – Giardia Lamblia → 25,00
Kał – Rotawirus, Adenowirus → 43,00
Kał – Grzyby posiew → 33,00
Kał – Clostridium difficile toksyna → 63,00
Kał – Kalprotektyna → 73,00

KOAGULOLOGIA

Czas protrombinowy (INR) → 10,00
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) → 8,00
Fibrynogen → 18,00
D-dimery → 32,00

CHEMIA KLINICZNA

Glukoza → 7,00
Krzywa cukrowa 2x → 14,00
Krzywa cukrowa 3x → 20,00
C-Peptyd → 38,00
HbA1c → 21,00
Insulina → 37,00
Wskaźnik HOMA → 50,00
Cholesterol całkowity → 8,00
HDL → 10,00
LDL → 7,00
Trójglicerydy → 8,00
Mocznik → 8,00
Kreatynina → 8,00
e-GFR → 2,00
Kwas moczowy → 8,50
Bilirubina całkowita → 8,50
Bibirubina bezpośrednia → 9,00
Bilirubina pośrednia → 9,00
Kwasy żółciowe → 53,00
ALAT (ALT) → 7,00
AspAT (AST) → 7,00
GGTP → 7,00
Białko całkowite → 5,00
Elektroforeza białek (Proteinogram) → 32,00
Wapń → 5,50
Magnez → 6,00
Fosfor → 6,00
Żelazo → 8,00
Zdolność wiązania żelaza (TIBC) → 16,00
Transferyna → 55,00
Ferrytyna → 25,00
Krzywa wchłaniania żelaza → 10,00
Fosfataza kwaśna → 9,00
Fosfataza alkaliczna → 6,00
Amylaza w surowicy → 8,00
Lipaza → 20,00
LDH → 17,00
Albuminy → 6,00
Kinaza fosfo-kreatynowa (CPK) → 15,00
Wapń zjonizowany → 18,00
Elektrolity → 12,00
Sód → 6,00
Potas → 6,00
Chlor → 6,00
Lit → 14,00
Cynk → 153,00
Chrom → 205,00
Miedź → 58,00
IgA → 23,00
IgG → 23,00
IgM → 23,00
Troponina → 48,00
NT pro BNP → 103,00
ASO → 12,00
CRP → 12,00
Prokalcytonina → 63,00
Kalcytonina → 55,00
Anty-CCP → 53,00
Lateks R → 5,00
RF → 12,00
Odczyn Waalerego Rosego → 8,0
Homocysteina → 53,00
Holinoesteraza → 28,00
Chromogranina A → 183,00
Helikotest → 10,00
Kwas walproinowy → 55,00
Mikroglobulina beta-2 → 60,00

HORMONY

TSH → 12,00
FT3 → 13,00
FT4 → 13,00
ANTY TPO → 28,00
ANTY TG → 28,00
TR Ab → 68,00
Prolaktyna (PRL) → 17,00
FSH → 17,00
LH → 17,00
Estradiol → 17,00
17 beta – Estradiol → 33,00
Progesteron → 17,00
Testosteron → 20,00
Parathormon → 38,00
Kortyzol → 32,00
GH – hormon wzrostu → 50,00
S-DHEA → 26,00
SHBG → 33,00
Testosteron wolny → 43,00
Androstendion (androgeny) → 48,00
AMH (ocena rezerwy jajnikowej) → 203,00
DHEA → 43,00
17-hydroksyprogesteron → 33,00
Aldosteron → 50,00
Przeciwciała anty-GAD → 105,00

MARKERY NOWOTWOROWE

AFP-alfa-fetoproteina → 28,00
B-HCG → 23,00
PSA → 22,00
PSA wolne → 32,00
CEA-ant karcynoembrionalny → 28,00
CA → 125 30,00
CA → 15.3 30,00
CA → 19.9 32,00
HE 4 → 70,00

WITAMINY

Witamina D3 25 OH → 55,00
Witamina D3 1,25 OH2 → 253,00
Witamina B1 → 165,00
Witamina B3 → 305,00
Witamina B6 → 153,00
Witamina B12 → 27,00
Kwas foliowy → 25,00

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

WR → 7,00
TPHA – kiła → 53,00
Antygen HbS → 13,00
Przeciwciała anty HBs → 26,00
Przeciw anty HBs total IgG → 42,00
Przeciw anty HBc total IgG → 42,00
Przeciw anty HBc IgM → 52,00
Przeciwciała anty HAV → 42,00
Przeciwciała anty HCV → 30,00
Przeciwciała anty HIV → 30,00
Przeciwciała przeciw odrze igM → 83,00
Przeciwciała przeciw odrze igG → 83,00
Przeciwciała przeciw ospie igG → 83,00
Przeciwciała przeciw ospie igM → 83,00
Różyczka IgG → 27,00
Różyczka IgM → 27,00
Toxoplazmoza IgM → 30,00
Toxoplazmoza IgG → 30,00
TOXO IgG awidność → 93,00
Cytomegalia IgG → 31,00
Cytomegalia IgM → 35,00
Mycoplasma IgA → 33,00
Mycoplasma IgM → 33,00
Mycoplasma IgG → 33,00
Mononukleoza zakaźna → 28,00
Przeciwciała anty-Borrelia IgG → 37,00
Przeciwciała anty-Borrelia IgM → 37,00
Przeciwciała anty-Borrelia IgG Western-Blot → 98,00
Przeciwciała anty-Borrelia IgM Western-Blot → 98,00
EBV IgG → 45,00
EBV IgM → 45,00
Toksokaroza IgG → 48,00
Toksokaroza awidność → 283,00
Chlamydia IgM → 45,00
Chlamydia IgG → 45,00
Przeciwciała SARS-Cov-2 IgM ilościowo → 103,00
Przeciwciała SARS-Cov-2 IgG ilościowo → 103,00
Przeciwciała SARS-Cov-2 IgM, IgG ilościowo → 193,00
Przeciwciała SARS-Cov-2 IgM, IgG jakościowo → 50,00
Test antygenowy SARS-Cov-2 → 100,00

ALERGOLOGIA

Pojedynczy alergen (kurz, roztocze, itp.) → 43,00
IgE całkowite → 24,00
Panel pokarmowy → 145,00
Panel pediatryczny → 145,00
Panel wziewny → 145,00
Eozynofilia bezwzględna → 15,00
Alergen swoisty IgEG4 → 43,00
Alergen swoisty IgEM4 → 43,00

AUTOIMMUNOLOGIA

Przeciwciała ANA 1→ 60,00
Przeciwciała ANA 2→ 113,00
Przeciwciała ANA 3 → 123,00
Przeciwciała ANA 4 → 140,00
Przeciwciała ANCA → 93,00
HLA – B27 → 153,00
Transglutaminaza tkankowa IgG → 88,00
Transglutaminaza tkankowa IgM → 88,00
Przeciwciała p-kardiolipinowe IgM → 63,00
Przeciwciała p-kardiolipinowe IgG → 63,00
Antykoagulant toczniowy → 93,00

MIKROBIOLOGIA

Posiew – mocz → 33,00
Posiew – mocz (+ uromedium)→ 39,00
Posiew stolca → 33,00
Posiew (pochwa, odbyt) GBS → 74,00
Posiew na beztlenowce → 33,00
Wymaz z pochwy (grzyby, bakterie, Chlamydia) → 33,00
Wymaz z gardła (bakterie, grzyby) → 33,00
Wymaz inny (nos, rana, napletek, odbyt) → 33,00

SEROLOGIA

Grupa krwi → 32,00
Alloprzecwciała → 35,00


Cennik obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zastrzega się możliwość zmiany cennika w przypadku wzrostu cen odczynników

Pracownia analityczna (tel. 13 492 59 98)
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30.

Pobieranie badań:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.30

Do góry