Poradnie – kontrakt z NFZ

Ośrodek Zdrowia w Dukli,  ul. Słowacka 11, 38-450 Dukla

Poradnie specjalistyczne na kontrakcie z NFZ (bezpłatne):

Poradnia dla Kobiet
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Pulmonologiczna


Poradnia dla kobiet NFZ

Personel:

Mariola Stapińska – specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Knap – położna środowiskowo-rodzinna
Małgorzata Klocek – położna środowiskowo-rodzinna

Przyjęcia lekarzy specjalistów wyłącznie po wcześniejszej rejestracji !
tel. 13 43 31 700, 725 100 205, 13 444 04 46

<powrót na górę>


Poradnia Laryngologiczna NFZ

Personel:

Tomasz Stapiński – specjalista otolaryngolog
Łukasz Rolniak – specjalista otolaryngolog

Barbara Kotłowska – pielęgniarka
Anna Oleksiewicz – pielęgniarka

Przyjęcia lekarzy specjalistów wyłącznie po wcześniejszej rejestracji !
tel. 13 43 30 011, 13 444 04 46, 607 53 33 33

<powrót na górę>


Poradnia Okulistyczna NFZ

Personel:

Hanna Jakubowicz-Laska – specjalista chorób oczu

Anna Oleksiewicz – pielęgniarka

Przyjęcia lekarzy specjalistów wyłącznie po wcześniejszej rejestracji !
tel. 13 43 30 011, 13 444 04 46, 607 53 33 33

<powrót na górę>


Poradnia Dermatologiczna NFZ

Personel:

Sabina Stanisławczyk – specjalista dermatolog wenerolog04

Maria Belczyk – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Przyjęcia lekarzy specjalistów wyłącznie po wcześniejszej rejestracji !
tel. 13 43 30 011, 13 444 04 46, 607 53 33 33

<powrót na górę>


Poradnia Pulmonologiczna NFZ

Przyjmuje:
Rafał Tarnowski – specjalista chorób płuc

Marta Markuszka – pielęgniarka

Przyjęcia lekarzy specjalistów wyłącznie po wcześniejszej rejestracji !
tel. 13 43 30 011, 13 444 04 46, 607 53 33 33

<powrót na górę>