Poradnia Gastroenterologiczna i Hipertensjologiczna

Od lutego uruchamiamy dla państwa kolejne poradnie specjalistyczne w naszej macierzystej jednostce, przy ul. Słowackiej 11 w Dukli.
Będą to: Poradnia Gastroenterologiczna, czynna 1 x w miesiącu (od 15 lutego br.) oraz Poradnia Hipertensjologiczna (zajmująca się leczeniem nadciśnienia tętniczego), czynna 1 raz w miesiącu (od 25 lutego br.). Szczegóły