Poradnia Gastroenterologiczna

Od lutego uruchamiamy dla państwa kolejną poradnię specjalistyczną w naszej macierzystej jednostce, przy ul. Słowackiej 11 w Dukli.
Będzie to Poradnia Gastroenterologiczna, czynna 1 x w miesiącu (od 15 lutego br.). Szczegóły